Heavy Iron-On Interfacing 65cm (White)

Heavy Iron-On Interfacing 65cm (White)

€1.25

Size
0.50 metres (0.55 yards)
€1.25 (Total Price)